Nhà > Nghiên cứu điển hình > Giải pháp kiểm soát xói mòn Geocell PCA cho tưới tiêu nông nghiệp

Giải pháp kiểm soát xói mòn Geocell PCA cho tưới tiêu nông nghiệp

Cập nhật thời gian : 2022-02-14

Điều kiện ban đầu của dự án

Các kênh chính tưới tiêu nông nghiệp và các kênh nhánh được đào nhân tạo cách đây nhiều năm, chiều rộng ban đầu của kênh chính là 3m-5m. Sau nhiều năm bị nước xâm thực, bờ kênh bị sạt lở nghiêm trọng, chỗ rộng nhất của kênh hiện đã rộng 10 mét. Xói mòn đất nghiêm trọng đe dọa đất canh tác hai bên kênh rạch.

case study1 4

case study1 1(Tình trạng ban đầu của kênh đào)

Giải pháp kiểm soát xói mòn tế bào địa lý PCA

Mục tiêu của giải pháp của chúng tôi là cải tạo kè kênh để chống xói mòn đất, bảo vệ đất canh tác, làm đẹp môi trường sinh thái của các kênh chính.

case study1 2(Mã địa lý PCA của chúng tôi đang được cài đặt)

case study1 3(Đã hoàn tất cài đặt mã địa lý PCA)

Giải pháp đã rất thành công trong việc cải tạo các bờ kênh, chống xói mòn đất, bảo vệ đất canh tác và làm đẹp môi trường vì tế bào địa lý PCA của chúng tôi là một giải pháp sinh thái để kiểm soát xói mòn.

Tên * E-mail *
ĐT Quốc gia Tin nhắn *
x