Nhà > Nghiên cứu điển hình > Giải pháp hỗ trợ tải tế bào địa lý PCA cho đường không trải nhựa trong mỏ dầu

Giải pháp hỗ trợ tải tế bào địa lý PCA cho đường không trải nhựa trong mỏ dầu

Cập nhật thời gian : 2022-02-14

Điều kiện ban đầu của dự án

Con đường ban đầu vốn là đường vào tạm thời trong khu sản xuất dầu mỏ. Khả năng chịu tải không mạnh và đường lầy lội.

case study4 1(Tình trạng ban đầu của đường vào)

Giải pháp hỗ trợ tải tế bào địa lý PCA

Tế bào địa lý PCA của chúng tôi đã trở lại đầy sỏi, vì con đường chỉ là tạm thời, vì vậy chúng tôi đưa ra giải pháp không trải nhựa với tế bào địa lý PCA cường độ cao của chúng tôi. Mặc dù không được trải nhựa nhưng con đường có thể chở 60 t tấn tàu dầu cỡ lớn vào địa điểm hoạt động.

case study4 2(Mã địa lý PCA đang được cài đặt)

case study4 3(Dự án đã hoàn thành)

Tên * E-mail *
ĐT Quốc gia Tin nhắn *
x